ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์​ดาไลลามะว่า

อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึ​กแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ?ท่านตอบว่า
 
“มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้​ได้เงินมา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาค​ต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต​ เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว​่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายตามวัฏจักรข​องความเป็นจริงของชีวิต“


ที่มา: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150925928702659&set=a.384514092658.165657.645622658&type=1


 

Comment

Comment:

Tweet