วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/contents/pdf/Thamma/13/Book.pdf

ผู้แต่ง : ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

รายละเอียด : เล่าโดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ( พระธรรมวิสุทธิมงคล ) วัดป่าบ้านตาด อ . เมือง จ . อุดรธานี
อธิบายวิธีเดินจงกรม ทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรม รวมทั้งการยืนกำหนดรับฟัง หรือพิจารณากรรม
มีการอธิบายเวลานั่งสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้รู้มีสติ คือความระลึกรู้อยู่กับใจ ข้อสังเกตและระวังในขณะภาวนา
อย่าให้จิตภาวนาดูนรก สวรรค์ ดูเวรกรรมของตนหรือผู้อื่น และการออกจากสมาธิภาวนา ควรพึงออกด้วยความมีสติประคองใจ

ที่มา : ( http://dhammatanbit.com )
 
 
หน้าหลัก e-book: http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/index.php?option=com_content&view=article&id=115:2009-04-28-09-13-52&catid=41:2009-03-13-09-05-26&Itemid=72

Comment

Comment:

Tweet