บ่อยครั้งที่โลกไม่เป็นอย่างที่เราคิด! และอีกหลายครั้งที่ "เราไม่ได้เป็นอย่างที่โลกคิด" โลก..เข้าใจเราผิดเสมอ!

Comment

Comment:

Tweet